Tag: Thuc pham chuc nang Golden Lab

TPBVSK Golden Lab: Tại sao Golden Lab không phải là thuốc?

17/12/2013

Golden Lab không phải là thuốc, không được sử dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Golden Lab là một chế phẩm sinh học do nó có chứa vi sinh vật sống, có tác dụng cải thiện sức khỏe con người.