Tag: thanh phan Men vi sinh Golden Lab

Thành phần tác dụng của TPBVSK Golden Lab

18/12/2013

Thực phẩm chức năng Men vi sinh GOLDEN LAB Tiêu hóa khỏe – Giúp trẻ lớn nhanh Thành phần cấu tạo TPBVSK Golden LAB: Mỗi gói 2g chứa: Bột kem thực vật 40,085% Đường Fructose – Oilgosaccharide 28,4% Đường lactose hỗn hợp 20% Cellulose, Microcrysatlline 5% Đường Glucose 5% Sucrose ester acid béo 1% L. […]